Alice Scholte (Den Haag/The Hague, 1957)

for English, see below

Haar kunst

Alice werkt met acryl, olieverf en andere materialen zoals bijenwas en zand in gemengde technieken.

Haar schilderijen spreken op een dieper niveau van waardering. Niet gebonden door conventies nodigt ze de kijker uit om zich open te stellen voor de gevoelens die kunnen opkomen. De ziel van haar schilderijen - zowel qua thema als qua techniek - weerspiegelt de vele facetten van de menselijke ervaring. Kortom, we zijn hier om te zien en gezien te worden.

Sociale betrokkenheid

Al bijna veertig jaar is Alice actief als kunst- en muzieklerares voor een breed scala aan leerlingen in de leeftijd van 8 tot 80 jaar. Verder is ze bezig met het stimuleren van de waardering en aantrekkingskracht van kunst bij een breder publiek door middel van initiatieven zoals de Houtense kunstroute, scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en markten. Ze was een van de oprichters van het kunstcollectief 'Kunst om de Hoek' in Houten, met het doel het bevorderen van kunst en cultuur in Houten in de breedste zin van het woord.

Inspiratie

Al op jonge leeftijd probeert Alice de essentie van het leven vast te leggen in haar artistieke uitingen. De impressionisten van de late 19e eeuw waren een grote inspiratie voor haar om grenzen te overschrijden.

Opleiding

Haar zelfontwikkeling en exploratie is gestimuleerd door het volgen van cursussen aan kunstacademies in Leiden en Utrecht en masterclasses.

Tentoonstellingen en collecties

Vanaf 1990 exposeert Alice uitgebreid in galerieën in Nederland, Italië en België, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Bilthoven, Bergen, Rome, Tongeren, Wijk bij Duurstede, Houten, Den Haag en Utrecht.

Er worden werken gehouden in privécollecties in Nederland, Canada en Australië.

Her art

Alice works with acrylics, oils and other materials such as beeswax and sand in mixed techniques.

Her paintings appeal at a deeper level of appreciation. Not bound by conventions she invites the observer to open up to the feelings which may arise. The soul of her paintings - both in theme and technique -  reflect the many facets of human experience. In short, we are here to see and be seen.

Social involvement

For nearly forty years Alice has been active as an art and music teacher to a wide range of pupils in the ages from 8 to 80 years old. Further she is engaged in the stimulation of the appreciation and appeal of art among a wider public through initiatives such as local art crawls, schools, hospitals, care homes for the elderly and markets. She was a founding member of the art collective ‘Kunst om de Hoek’ in Houten which aims at raising the awareness of the local population of art and art expression.

Inspiration

From a young age Alice moves to capture the essence of life in her artistic expressions. The impressionists of the late 19th century have been a great inspiration to her to go beyond known boundaries into the realms of the unchartered.

Education

Herself development and exploration has been stimulated through attending art academy courses in Leiden en Utrecht and a comprehensive number of masterclasses in the Netherlands.

Exhibitions and collections

From 1990 Alice extensively exhibited in galleries across the Netherlands, Belgium and abroad including Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Bilthoven, Bergen, Sydney, Tongeren, Wijk bij Duurstede, Houten, The Hague and Utrecht.

Works are held in private collections in the Netherlands, Canada and Australia.